news page background

News & Activity


news photo

ช่วยน้ำท่วมบ้านตะเฆ่ค่าย จ.นครสวรรค์

วันที่ 30 กันยายัน 2564 "บริษัท เลเบิ้ลไซน์ กรุ๊ป จำกัด" ได้ช่วยเหลือหมู่บ้านตะเฆ่ค่ายที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย บ้านตะเฆ่ค่าย หมู่ 4 ตำบลวังใหญ่ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์


icon กิจกรรมภาคประชาสังคม
Updated:
news photo

ช่วยเหลือน้ำท่วมบ้านอาดี่

บริษัท เลเบิ้ลไซน์ กรุ๊ป จำกัด ช่วยเหลือครอบครัว ของปฏิพน จะแฮลา และเพื่อนบ้านที่ยากจน ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน 4 ครอบครัว เมื่อวันที่ 9 กันยายน 202


icon กิจกรรมภาคประชาสังคม
Updated:
news photo

บริจาคน้ำท่วม ที่จังหวัดยโสธร

วันที่ 4 กันยายน 2019 บริษัท เลเบิ้ลไซน์มีเดีย จำกัด นำโดย คุณศิริวัฒน์ พร้อมภรรยาและทีมงาน ได้นำสิ่งของไปบริจาค ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่จังหวัดยโสธร


icon กิจกรรมภาคประชาสังคม
Updated:
ติดต่อเรา