logo
bg

Aluminum Bending Machine Model : E9

เครื่องพับอักษรอลูมิเนียม เครื่องพับอักษรขอบอลูมิเนียม เครื่องพับขอบอลูมิเนียมอัตโนมัติ เครื่องเซาะร่องพร้อมพับอักษรอลูมิเนียม

 1. สำหรับงานป้าย อักษรอลูมิเนียมทั่วไป
 2. สำหรับงานป้าย อักษรอลูมิเนียมมีขอบ
 3. สำหรับงานป้าย อักษรอลูมิเนียมมีคิ้ว
 4. ป้ายอักษรยกขอบอลูมิเนียมไฟออกหน้า
 5. ปัายโลโก้ยกขอบอลูมิเนียม
 6. ป้ายสัญลักษณ์ยกขอบอลูมิเนียม

icon รับประกันเครื่อง 3 ปี

*เงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด


เครื่องซ่อมร่องอลูเนียม เครื่องบากร่องอลูมเนียม เครื่องบากพร้อมพับอลูมเนียม เครื่องพับอักษรอลูมเนียมมีขอบ

วัสดุและการนำไปใช้

 1. สามารถใช้ได้กับวัสดุอลูมเนียมเท่านั้น
 2. ใช้สำหรับเซาะร่องอลูมิเนียม
 3. ใช้สำหรับบางร่องอลูมิเนียม
 4. ใช้สำหรับพับขอบอักษรอลูมิเนียม
 5. ใช้สำหรับพับขอบอักษรอลูมเนียมมีขอบ
 6. ใช้สำหรับพับขอบอักษรอลูมิเนียมมีคิ้ว
 7. ใช้สำหรับพับขอบโลโก้อลูมเนียม
 8. ใช้สำหรับพับขอบตราสัญลักษณ์อลูมิเนียม

ขอบเขตการทำงาน

 1. รองรับขอบอลูมเนียมหนา 0.4-1.2 MM
 2. รองรับขอบอลูมิเนียมกว้าง 20- 130 MM
 3. รองรับความยาวของขอบอลูมิเนียมไม่จำกัด
 4. พับ R ได้เล็กสุดคือ R6
 5. สามารถเซาะร่องและพับได้ในเครื่องเดียว
 6. ควบคุมการทำงานโดยคอมพิวเตอร์
 7. ทำงานคู่กับปั้มลม ดังนั้นมีปั้มลมแถมให้ด้วย
 8. ใช้ไฟฟ้า 1 เฟส 220 V
 9. รองรับไฟล์งาน DXF หรือ Ai โดยตรง

เป็นเครื่องพับอัตโนมัติที่ออกแบบมาเพื่อพับขอบอลูมิเนียมโดยตรง พับได้ทั้งอลูมิเนียมขอบเรียบ อลูมิเนียมมีคิ้ว พับความสูงของขับได้สูงสุด 130 MM ความหนาสูงสุด 1.2 MM เครื่องพับอัตโนมัติรุ่นนี้เปิดร่องอลูมิเนียมโดยใบคัตเตอร์ สามารถเปิดร่องได้สองด้านของวัสดุ ใบคัตเตอร์หมุนและปรับองศาอัตโนมัติเพื่อเปิดร่องอลูมิเนียมแล้วเวลาประกอบแสงไฟจะไม่รอดออกมา จัดเป็นเครื่องทำงานเฉพาะทาง หากจะผลิตตัวอักษรขอบอลูมิเนียมต้องเครื่องพับอัตโนมัติรุ่น E9 เท่านั้น


สเปคเครื่อง

MODEL E9
Slotting Metdod Milling wheel cutter
Bending Metdod Double tools alternate bending system
Package Size 1220 x 660 x 1290mm
Working Space 1720 x 970 x 1500mm
Suitable Material aluminum plate and profile
Slotting Trip 20 - 130mm
Material tdickness 0.4 - 1.2mm
Min. Bending Angle R6
Control System 4 axis control system
File Format Dxf, Plt ,AI
Power AC 220V, 50Hz, 2.Kw
Machine Weight 220Kg

ความหนาวัสดุที่รองรับ

รูป แสดงความหนาที่รองรับ
เครื่องพับขอบอักษรอลูมิเนียม โมเดล E9 สามารถรองรับ ความกว้างของวัสดุได้สูงสุดขนาด 20mm - 130mm
รูป แสดงความหนาที่รองรับ
เครื่องพับขอบอักษรอลูมิเนียม โมเดล E9 สามารถรองรับ ความหนาของวัสดุได้สูงสุดขนาด 0.4mm - 1.2mm
รูป แสดงความหนาที่รองรับ
เครื่องพับขอบอักษรอลูมิเนียม โมเดล E9 สามารถรองรับ ความยาวของวัสดุได้ไม่จำกัด

วัสดุที่รองรับ

รูป แผ่นเหล็ก
แผ่นอลูมิเนียมมีคิ้ว
รูป แผ่นเหล็ก
แผ่นอลูมิเนียมมีรูู
รูป แผ่นเหล็ก
แผ่นอลูมิเนียมเรียบ

โครงสร้างวัสดุอุปกรณ์

ออกแบบให้สามารถใช้ใบมีดคัตเตอร์
ออกแบบให้ป้อนวัสดุด้วยระบบหนีบ ควบคุมการเคลื่อนที่เดินหน้าถอยหลังอย่างอิสระ ช่วยป้องกันผิวอลูมิเนียมเป็นลอยหรือคิ้วของขอบอลูมิเนียมเสียหายจากหนีบจับเพื่อป้อนเข้าเครื่อง เพราะอลูมิเนียมเนื้ออ่อน เสียหายง่าย
ชุดควบคุมการทำงานและขับเคลื่อนโดย Servo Motor ของ Delta
ออกแบบให้สามารถใช้ใบมีดคัตเตอร์ สามารถกรีดร่องของอลูมิเนียมได้สองด้านของวัสดุ คือด้านหน้า และหลัง เนื่องจากอลูมิเนียมเป็นวัสดุที่เหนียวและเนื้ออ่อนจึงต้องใช้ใบ มีดคัตเตอร์ ในการกรีดร่อง เพื่อให้ได้องศาในการพับพอดี
ออกแบบให้ป้อนวัสดุด้วยระบบหนีบ
ชุดควบคุมการทำงานและขับเคลื่อนโดย Servo Motor ของ Delta ทำงานแม่นยำ เที่ยงตรง ทำงานนิ่ง เสียงเงียบ ช่วยให้ขอบของอักษรโลหะที่ผ่านการพับของเครื่องได้ขนาดตามที่ออกแบบ ทำให้ประกอบอักษรได้อย่างแม่นยำ ให้งานที่สวย ได้มาตรฐาน
ใช้ Linear guide ของ PCI
ใช้ Linear guide ของ PCI นำระบบเคลื่อนที่ได้ลื่นไหล ใช้งานทนทาน อะไหล่หาง่าย ราคาไม่แพง
ถูกออกแบบให้ใช้เพื่อการพับดังนั้นระบบควบคุขนาดพับโลหะ
ออกแบบให้ใช้เพื่อการพับดังนั้นระบบควบคุขนาดพับโลหะจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ต้องมีระบบช่วยการคำนวณระยะฟีตให้เที่ยงตรง เพื่อความแม่นยำการเข้ามุม เส้นโค้งหรือ R จึงช่วยให้วัสดุที่มีความหนาและความสูงที่ไม่เท่ากันสามารถพับแล้วได้ตามขนาดที่ต้องการ
โปรแกรมควบคุมการทำงานของเครื่องรองรับไฟล์ Adobe illustrator ได้โดยตรง
โปรแกรมควบคุมการทำงานของเครื่องรองรับไฟล์ Adobe illustrator ได้โดยตรง โปรแกรมมีคุณสมบัติในการจดจำค่า Calibrate ของวัสดุแต่ละขนาด สะดวกสำหรับผู้ใช้ เพราะทางบริษัทฯจะตั้งค่า Calibrate ของวัสดุแต่ละขนาดให้จนครบ

VDO สาธิตการกรีดร่องและพับ ตัวอักษร

รูป ตัวอย่างการการกรีดร่องและพับ ตัวอักษร
รูป ตัวอย่างการการกรีดร่องและพับ ตัวอักษร
รูป ตัวอย่างการการกรีดร่องและพับ ตัวอักษร
รูป ตัวอย่างการการกรีดร่องและพับ ตัวอักษร
รูป ตัวอย่างการการกรีดร่องและพับ ตัวอักษร
รูป ตัวอย่างการการกรีดร่องและพับ ตัวอักษร
รูป ตัวอย่างการการกรีดร่องและพับ ตัวอักษร
รูป ตัวอย่างการการกรีดร่องและพับ ตัวอักษร
รูป ตัวอย่างการการกรีดร่องและพับ ตัวอักษร
รูป ตัวอย่างการการกรีดร่องและพับ ตัวอักษร

รูปงานการบากร่องป้ายชื่อและการนำไปใช้
เครื่องพับขอบอักษรโลหะ เหมาะกับการนำไปใช้งานในด้านอุตสาหกรรมป้าย อาทิ ป้ายชื่อบริษัท, ป้ายชื่อสำนักงาน, ป้ายโฆษณา, ป้ายโลโก้, ป้ายหน้าร้าน, ป้ายไฟปิงปอง, ป้ายอักษรโละ, ป้ายบ้านเลขที่, ป้ายตัวหนังสือ, ป้ายกล่องไฟ, ป้ายอักษรไฟ, ตัวอักษรติดไฟ LED, ตัวอักษรสแตนเลส, ตัวอักษรอะคริลิค, ตัวอักษรโลหะยกขอบ, ตัวอักษรพลาสวูด, ตัวอักษรตัวเลข, ตัวอักษรโลหะหน้าโบ๋, ตัวอักษรโลหะ 3D

VDO สาธิตการกรีดร่องและพับ ป้ายโลโก้

รูป ตัวอย่างการกรีดร่องและพับ ป้ายโลโก้
รูป ตัวอย่างการกรีดร่องและพับ ป้ายโลโก้
รูป ตัวอย่างการกรีดร่องและพับ ป้ายโลโก้
รูป ตัวอย่างการกรีดร่องและพับ ป้ายโลโก้
รูป ตัวอย่างการกรีดร่องและพับ ป้ายโลโก้

รูปงานการบากร่องป้ายชื่อและการนำไปใช้
เครื่องพับขอบอักษรโลหะ เหมาะกับการนำไปใช้งานในด้านอุตสาหกรรมป้าย อาทิ ป้ายชื่อบริษัท, ป้ายชื่อสำนักงาน, ป้ายโฆษณา, ป้ายโลโก้, ป้ายหน้าร้าน, ป้ายไฟปิงปอง, ป้ายอักษรโละ, ป้ายบ้านเลขที่, ป้ายตัวหนังสือ, ป้ายกล่องไฟ, ป้ายอักษรไฟ, ตัวอักษรติดไฟ LED, ตัวอักษรสแตนเลส, ตัวอักษรอะคริลิค, ตัวอักษรโลหะยกขอบ, ตัวอักษรพลาสวูด, ตัวอักษรตัวเลข, ตัวอักษรโลหะหน้าโบ๋, ตัวอักษรโลหะ 3D

VDO สาธิตการกรีดร่องและพับ ป้ายชื่อร้าน / ป้ายชื่อบริษัท

รูป กรีดร่องและพับ ป้ายชื่อร้าน / ป้ายชื่อบริษัท
รูป กรีดร่องและพับ ป้ายชื่อร้าน / ป้ายชื่อบริษัท
รูป กรีดร่องและพับ ป้ายชื่อร้าน / ป้ายชื่อบริษัท
รูป กรีดร่องและพับ ป้ายชื่อร้าน / ป้ายชื่อบริษัท
รูป กรีดร่องและพับ ป้ายชื่อร้าน / ป้ายชื่อบริษัท
รูป กรีดร่องและพับ ป้ายชื่อร้าน / ป้ายชื่อบริษัท
รูป กรีดร่องและพับ ป้ายชื่อร้าน / ป้ายชื่อบริษัท
รูป กรีดร่องและพับ ป้ายชื่อร้าน / ป้ายชื่อบริษัท
รูป กรีดร่องและพับ ป้ายชื่อร้าน / ป้ายชื่อบริษัท
รูป กรีดร่องและพับ ป้ายชื่อร้าน / ป้ายชื่อบริษัท

รูปงานการบากร่องป้ายชื่อและการนำไปใช้
เครื่องพับขอบอักษรโลหะ เหมาะกับการนำไปใช้งานในด้านอุตสาหกรรมป้าย อาทิ ป้ายชื่อบริษัท, ป้ายชื่อสำนักงาน, ป้ายโฆษณา, ป้ายโลโก้, ป้ายหน้าร้าน, ป้ายไฟปิงปอง, ป้ายอักษรโละ, ป้ายบ้านเลขที่, ป้ายตัวหนังสือ, ป้ายกล่องไฟ, ป้ายอักษรไฟ, ตัวอักษรติดไฟ LED, ตัวอักษรสแตนเลส, ตัวอักษรอะคริลิค, ตัวอักษรโลหะยกขอบ, ตัวอักษรพลาสวูด, ตัวอักษรตัวเลข, ตัวอักษรโลหะหน้าโบ๋, ตัวอักษรโลหะ 3D

VDO สาธิตการกรีดร่องและพับ ป้ายไฟต่างๆ

รูป ตัวอย่างการกรีดร่องและพับ ป้ายไฟต่างๆ
รูป ตัวอย่างการกรีดร่องและพับ ป้ายไฟต่างๆ
รูป ตัวอย่างการกรีดร่องและพับ ป้ายไฟต่างๆ
รูป ตัวอย่างการกรีดร่องและพับ ป้ายไฟต่างๆ
รูป ตัวอย่างการกรีดร่องและพับ ป้ายไฟต่างๆ
รูป ตัวอย่างการกรีดร่องและพับ ป้ายไฟต่างๆ
รูป ตัวอย่างการกรีดร่องและพับ ป้ายไฟต่างๆ
รูป ตัวอย่างการกรีดร่องและพับ ป้ายไฟต่างๆ
รูป ตัวอย่างการกรีดร่องและพับ ป้ายไฟต่างๆ
รูป ตัวอย่างการกรีดร่องและพับ ป้ายไฟต่างๆ

รูปงานการบากร่องป้ายไฟและการนำไปใช้
เครื่องพับขอบอักษรโลหะ เหมาะกับการนำไปใช้งานในด้านอุตสาหกรรมป้าย อาทิ ป้ายชื่อบริษัท, ป้ายชื่อสำนักงาน, ป้ายโฆษณา, ป้ายโลโก้, ป้ายหน้าร้าน, ป้ายไฟปิงปอง, ป้ายอักษรโละ, ป้ายบ้านเลขที่, ป้ายตัวหนังสือ, ป้ายกล่องไฟ, ป้ายอักษรไฟ, ตัวอักษรติดไฟ LED, ตัวอักษรสแตนเลส, ตัวอักษรอะคริลิค, ตัวอักษรโลหะยกขอบ, ตัวอักษรพลาสวูด, ตัวอักษรตัวเลข, ตัวอักษรโลหะหน้าโบ๋, ตัวอักษรโลหะ 3D

VDO สาธิตการกรีดร่องและพับ อื่นๆ

รูปงานการบากร่องอลูมิเนียมและการนำไปใช้
เครื่องพับขอบอักษรโลหะ เหมาะกับการนำไปใช้งานในด้านอุตสาหกรรมป้ายอาทิ ป้ายชื่อบริษัท, ป้ายชื่อสำนักงาน, ป้ายโฆษณา, ป้ายโลโก้, ป้ายหน้าร้าน, ป้ายไฟปิงปอง, ป้ายอักษรโละ, ป้ายบ้านเลขที่, ป้ายตัวหนังสือ, ป้ายกล่องไฟ, ป้ายอักษรไฟ, ตัวอักษรติดไฟ LED, ตัวอักษรสแตนเลส, ตัวอักษรอะคริลิค, ตัวอักษรโลหะยกขอบ, ตัวอักษรพลาสวูด, ตัวอักษรตัวเลข, ตัวอักษรโลหะหน้าโบ๋, ตัวอักษรโลหะ 3D

การรับประกันเครื่องพับอักษรโลหะ

1. รับประกันโครงสร้าง/อะไหล่/อุปกรณ์ 3 ปี (ตามเงื่อนไขบริษัทฯกำหนด)

 • คอมพิวเตอร์ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน
 • ปั้มลมไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

2. บริการหลังการขาย

 • บริการเซอร์วิสและเมนเทนแนนซ์เครื่องทั้งระบบทุกๆ 6 เดือนของช่วงประกัน
 • บริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการผลิตงานตลอดอายุการรับประกัน
 • บริการรับเทิร์นเครื่องเก่า หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนเครื่องใหม่
 • บริการช่วยหาผู้ผลิตเพิ่มในกรณีลูกค้าต้องการ
 • บริการช่วยแนะนำหรือส่งต่อลูกค้าที่ต้องการผลิตงาน

3. ข้อกำหนด วิธีปฏิบัติในช่วงรับประกันและค่าใช้จ่าย

 • ทุกปัญหาที่เกิดจากคุณภาพเครื่องของช่วงระยะเวลาประกัน ฟรีทุกค่าใช้จ่าย
 • ทุกปัญหาที่เกิดจากคุณภาพเครื่องปีที่ 2-3 ฟรีค่าอะไหล่ ลูกค้ารับผิดชอบค่าเดินทางและค่าเซอร์วิสค่าที่พัก
 • ทุกปัญหาที่เกิดจากการกระทำโดยพละการหรือการใช้งานที่ผิดพลาดการของผู้ใช้งาน อะไหล่และชิ้นส่วน ที่เสียหายไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าเดินทาง ค่าบริการ และค่าอะไหล่
 • ทุกปัญหาที่เกิดจากหนูกัด/แมลง/สัตว์ต่างๆลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าเดินทาง ค่าบริการและค่าอะไหล่

4. บริษัทฯมีทีมวิศวกรติดตั้งและสอนการใช้งานจนเป็นภายใน 2 วัน (ไม่รวมวันติดตั้งเครื่อง)

5. ของแถม

 • เม็ดมีดจำนวน 2 ชิ้น
 • คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด
 • ปั้มลม จำนวน 1 ชุด
การติดตั้งเครื่องจริง
บำรุงรักษาเครื่องทุก 6 เดือน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

product

Model : T13L

เครื่องพิมพ์ เครื่องปริ๊น Outdoor หมึก solvent หมึกน้ำมัน ราคาถูก

product

Model : Y20L

เครื่องพิมพ์ เครื่องปริ๊น Outdoor หมึก solvent หมึกน้ำมัน ราคาถูก

product

Model : ET20

เครื่องพิมพ์ เครื่องปริ๊น Outdoor หมึก solvent หมึกน้ำมัน ราคาถูก