ผลงานการติดตั้งเครื่อง

ขนส่ง ติดตั้ง เทรนนิ่ง เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ นนทบุรี 19 ตุลาคม 2023
ติดตั้งเครื่องวันที่
ติดตั้งเครื่อง Model - AC1601S
ติดตั้งเครื่องที่ จังหวัด นนทบุรี

19 ตุลาคม 2023 ขนส่ง ติดตั้ง เทรนนิ่ง เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ จังหวัดนนทบุรี ขอบพระคุณลูกค้าที่เลือกใช้บริการ เลเบิ้ลไซน์

รับประกันเครื่อง 1-3 ปี
รับประกันหัวพิมพ์ 3-6 เดือน

*เงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด

รูปภาพประกอบ การติดตั้ง การเทรนนิ่งและแนะนำการบำรุงรักษาเครื่อง

ข้อมูลเครื่อง Model- ThunderJet AC1601S

ดูผลงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริการก่อนและหลังการขาย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา