ผลงานการติดตั้งเครื่อง-358

ขนส่ง ติดตั้ง เทรนนิ่ง เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ UV
ติดตั้งเครื่องวันที่ 30/10/2021
ติดตั้งเครื่อง Model - Thunderjet AW1800UV
ติดตั้งเครื่องที่ จังหวัด สุรินทร์

วันที่ 30 ตุลาคม 2564 ขนส่ง ติดตั้ง เทรนนิ่ง เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ UV รุ่น Thunderjet AW1800UV ที่จังหวัดสุรินทร์

รับประกันเครื่อง 3 ปี
รับประกันหัวพิมพ์ 1 ปี

*เงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด

รูปภาพประกอบ การติดตั้ง การเทรนนิ่งและแนะนำการบำรุงรักษาเครื่อง

VDO ประกอบ การติดตั้ง การเทรนนิ่งและแนะนำการบำรุงรักษาเครื่อง

ข้อมูลเครื่อง Model- Thunderjet AW1800UV

ผลงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริการก่อนและหลังการขาย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง