ผลงานการติดตั้งเครื่อง-356

ติดตั้ง เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท
ติดตั้งเครื่องวันที่ 08/11/2021
ติดตั้งเครื่อง Model - GZC3202SG
ติดตั้งเครื่องที่ จังหวัด กาฬสินธุ์

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ขนส่ง ติดตั้ง เทรนนิ่ง เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท Model:GZC3202SG ที่ จังหวัดกาฬสินธุ์

รับประกันเครื่อง 3 ปี
รับประกันหัวพิมพ์ 1 ปี

*เงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด

รูปภาพประกอบ การติดตั้ง การเทรนนิ่งและแนะนำการบำรุงรักษาเครื่อง

VDO ประกอบ การติดตั้ง การเทรนนิ่งและแนะนำการบำรุงรักษาเครื่อง

ข้อมูลเครื่อง Model- GZC3202SG

ผลงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริการก่อนและหลังการขาย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง