ผลงานการติดตั้งเครื่อง

ขนส่ง ติดตั้ง เทรนนิ่ง เครื่องพิมพ์ไวนิล
ติดตั้งเครื่องวันที่
ติดตั้งเครื่อง Model - GZH3206SG
ติดตั้งเครื่องที่ จังหวัด น่าน

วันที่ 23 ธันวาคม 2022 ขนส่ง ติดตั้ง เทรนนิ่งเครื่องพิมพ์ไวนิล รุ่น GZH3206SG ที่จังหวัดน่าน

รับประกันเครื่อง 1-3 ปี
รับประกันหัวพิมพ์ 3-6 เดือน

*เงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด

รูปภาพประกอบ การติดตั้ง การเทรนนิ่งและแนะนำการบำรุงรักษาเครื่อง

ข้อมูลเครื่อง Model- GZH3206SG

ดูผลงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริการก่อนและหลังการขาย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา