ผลงานการติดตั้งเครื่อง-458

ขนส่ง ติดตั้ง เทรนนิ่ง เครื่องพิมพ์ UV Flated
ติดตั้งเครื่องวันที่ 03/06/2022
ติดตั้งเครื่อง Model - T2513GN
ติดตั้งเครื่องที่ จังหวัด นนทบุรี

วันที่ 03 มิถุนายน 2565 ขนส่ง ติดตั้ง เทรนนิ่ง เครื่องพิมพ์ UV Flated รุ่น T2513GN ที่ จังหวัดนนทบุรี

รับประกันเครื่อง 3 ปี
รับประกันหัวพิมพ์ 1 ปี

*เงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด

รูปภาพประกอบ การติดตั้ง การเทรนนิ่งและแนะนำการบำรุงรักษาเครื่อง

VDO ประกอบ การติดตั้ง การเทรนนิ่งและแนะนำการบำรุงรักษาเครื่อง

ข้อมูลเครื่อง Model- T2513GN

ผลงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริการก่อนและหลังการขาย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง