ผลงานการติดตั้งเครื่อง-351

ติดตั้งเครื่องพิมพ์ UV Roll To Roll
ติดตั้งเครื่องวันที่ 25/09/2021
ติดตั้งเครื่อง Model - Thunderjet AC1802UV
ติดตั้งเครื่องที่ จังหวัด นนทบุรี

วันที่ 25 กันยายน 2021 ติดตั้งเครื่องพิมพ์ UV Roll To Roll MODEL : Thunderjet AC1802UV ที่ จังหวัด นนทบุรี ขอขอบคุณ คุณแซง และทีมงาน ที่เลือกใช้สินค้าและบริการ กับทาง"เลเบิ้ลไซน์" เพื่อตอบโจทย์งานพิมพ์ที่มีคุณภาพ

รับประกันเครื่อง 3 ปี
รับประกันหัวพิมพ์ 1 ปี

*เงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด

รูปภาพประกอบ การติดตั้ง การเทรนนิ่งและแนะนำการบำรุงรักษาเครื่อง

VDO ประกอบ การติดตั้ง การเทรนนิ่งและแนะนำการบำรุงรักษาเครื่อง

ข้อมูลเครื่อง Model- Thundertjet AC1802UV

ผลงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริการก่อนและหลังการขาย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง