ผลงานการติดตั้งเครื่อง-446

ขนส่ง ติดตั้ง เทรนนิ่ง เครื่องพิมพ์ยูวี
ติดตั้งเครื่องวันที่ 03/05/2022
ติดตั้งเครื่อง Model - AC1802UV
ติดตั้งเครื่องที่ จังหวัด ชัยนาท

วันที่ 03 พฤษภาคม 2565 ขนส่ง ติดตั้ง เทรนนิ่ง เครื่องพิมพ์ยูวี รุ่น Thunderjet AC1802UV ที่ จังหวัดชัยนาท

รับประกันเครื่อง 3 ปี
รับประกันหัวพิมพ์ 1 ปี

*เงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด

รูปภาพประกอบ การติดตั้ง การเทรนนิ่งและแนะนำการบำรุงรักษาเครื่อง

VDO ประกอบ การติดตั้ง การเทรนนิ่งและแนะนำการบำรุงรักษาเครื่อง

ข้อมูลเครื่อง Model- Thundertjet AC1802UV

ผลงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริการก่อนและหลังการขาย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง