ผลงานการติดตั้งเครื่อง-449

ขนส่ง ติดตั้ง เทรนนิ่ง เครื่องพิมพ์ยูวี
ติดตั้งเครื่องวันที่ 04/05/2022
ติดตั้งเครื่อง Model - H0906EI
ติดตั้งเครื่องที่ จังหวัด ปทุมธานี

วันที่ 04 พฤษภาคม 2565 ขนส่ง ติดตั้ง เทรนนิ่ง เครื่องพิมพ์ยูวี UV Flatbed mini MOdel:H0906EI ที่ จังหวัดปทุมธานี

รับประกันเครื่อง 3 ปี
รับประกันหัวพิมพ์ 1 ปี

*เงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด

รูปภาพประกอบ การติดตั้ง การเทรนนิ่งและแนะนำการบำรุงรักษาเครื่อง

VDO ประกอบ การติดตั้ง การเทรนนิ่งและแนะนำการบำรุงรักษาเครื่อง

ข้อมูลเครื่อง Model- H0906EI

ผลงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริการก่อนและหลังการขาย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง