ผลงานการติดตั้งเครื่อง-448

ขนส่ง ติดตั้ง เทรนนิ่ง เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ รุ่น Thunderjet AC1601S ที่ ปทุมธานี
ติดตั้งเครื่องวันที่ 30/04/2022
ติดตั้งเครื่อง Model - Thunderjet AC1601S
ติดตั้งเครื่องที่ จังหวัด ปทุมธานี

วันที่ 30 เมษายน 2565 ขนส่ง ติดตั้ง เทรนนิ่ง เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ รุ่น Thunderjet AC1601S ที่ จังหวัดปทุมธานี

รับประกันเครื่อง 3 ปี
รับประกันหัวพิมพ์ 1 ปี

*เงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด

รูปภาพประกอบ การติดตั้ง การเทรนนิ่งและแนะนำการบำรุงรักษาเครื่อง

VDO ประกอบ การติดตั้ง การเทรนนิ่งและแนะนำการบำรุงรักษาเครื่อง

ข้อมูลเครื่อง Model- ThunderJet AC1601S

ผลงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริการก่อนและหลังการขาย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง