ผลงานการติดตั้งเครื่อง-451

ขนส่ง ติดตั้ง เทรนนิ่ง เครื่องเชื่อมเลเซอร์
ติดตั้งเครื่องวันที่ 06/05/2022
ติดตั้งเครื่อง Model - NL-H5H
ติดตั้งเครื่องที่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ขนส่ง ติดตั้ง เทรนนิ่ง เครื่องเชื่อมเลเซอร์ model:NL-H5H ที่ กรุงเทพมหานคร

รับประกันเครื่อง 3 ปี

*เงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด

รูปภาพประกอบ การติดตั้ง การเทรนนิ่งและแนะนำการบำรุงรักษาเครื่อง

VDO ประกอบ การติดตั้ง การเทรนนิ่งและแนะนำการบำรุงรักษาเครื่อง

ข้อมูลเครื่อง Model- NL-N5H

ผลงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริการก่อนและหลังการขาย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง