ผลงานการติดตั้งเครื่อง-456

ขนส่ง ติดตั้ง เทรนนิ่ง เครื่องตัดซีเอ็นซีเร้าเตอร์
ติดตั้งเครื่องวันที่ 01/06/2022
ติดตั้งเครื่อง Model - UT-1325D
ติดตั้งเครื่องที่ จังหวัด สงขลา

วันที่ 01 มิถุนายน 2565 ขนส่ง ติดตั้ง เทรนนิ่ง เครื่องตัดซีเอ็นซีเร้าเตอร์ รุ่น UT-1325D ที่ จังหวัดสงขลา

รับประกันเครื่อง 3 ปี

*เงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด

รูปภาพประกอบ การติดตั้ง การเทรนนิ่งและแนะนำการบำรุงรักษาเครื่อง

VDO ประกอบ การติดตั้ง การเทรนนิ่งและแนะนำการบำรุงรักษาเครื่อง

ข้อมูลเครื่อง Model- UT-1325D

ผลงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริการก่อนและหลังการขาย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง