portfolios
สถานที่ติดตั้ง: สงขลา

Model:GZM3200KM

17 พฤศจิกายน 2023 จัดส่ง ติดตั้ง เทรนนิ่ง เครื่องพิมพ์ยูวี GZM3200KM ณ สงขลา ขอบพระคุณลูกค้าที่เลือกใช้บริการ " เลเบิ้ลไซน์ "

Updated : 17 พ.ย. 2566
portfolios
สถานที่ติดตั้ง: ชลบุรี

Model:GZC3202SG

วันที่ 04 กันยายน 2023 ขนส่ง ติดตั้ง เทรนนิ่ง เครื่องพิมพ์ไวนิล รุ่น GZC3202SG ที่จังหวัดชลบุรี

Updated : 4 ก.ย. 2566
portfolios
สถานที่ติดตั้ง: นครศรีธรรมราช

Model:T20

วันที่ 14 กรกฏาคม 2023 ขนส่ง ติดตั้ง เทรนนิ่ง เครื่องพับอักษรงานป้าย รุ่น T20 ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

Updated : 14 ก.ค. 2566
portfolios
สถานที่ติดตั้ง: นครศรีธรรมราช

Model:NL-N5H

วันที่ 14 กรกฏาคม 2023 ขนส่ง ติดตั้ง เทรนนิ่ง เครื่องเชื่อมเลเซอร์อักษรโลหะ รุ่น NL-N5H ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

Updated : 14 ก.ค. 2566
portfolios
สถานที่ติดตั้ง: นครศรีธรรมราช

Model:D2S-1309CCD

วันที่ 28 เมษายน 2023 ขนส่ง ติดตั้ง เทรนนิ่ง เครื่องตัดเลเซอร์ CO2 รุ่น D2S-1309CCD ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

Updated : 28 เม.ย. 2566
portfolios
สถานที่ติดตั้ง: นครศรีธรรมราช

Model:H0906EI

วันที่ 20 เมษายน 2023 ขนส่ง ติดตั้ง เทรนนิ่ง เครื่องพิมพ์ Flatbed UV รุ่น H0906EI ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

Updated : 20 เม.ย. 2566
portfolios
สถานที่ติดตั้ง: สงขลา

Model:PK

วันที่ 03 มีนาคม 2023 ขนส่ง ติดตั้ง เทรนนิ่งเครื่องตัดดิจิตอล รุ่น PK ที่จังหวัดสงขลา

Updated : 3 มี.ค. 2566
portfolios
สถานที่ติดตั้ง: ชุมพร

Model:GZC3202SG

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2023 ขนส่ง ติดตั้ง เทรนนิ่ง เครื่องพิมพ์ไวนิล รุ่น GZC3202SG ที่จังหวัดชุมพร

Updated : 23 ก.พ. 2566
portfolios
สถานที่ติดตั้ง: สุราษฏร์ธานี

Model:GZC3202SG

วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2023 ขนส่ง ติดตั้ง เทรนนิ่ง เครื่องพิมพ์ไวนิล รุ่น GZC3202SG ที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี

Updated : 9 ก.พ. 2566
portfolios
สถานที่ติดตั้ง: สงขลา

Model:GZC3202SG

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2022 ขนส่ง ติดตั้ง เทรนนิ่ง เครื่องพิมพ์ไวนิล รุ่น GZC3202SG ที่จังหวัดสงขลา

Updated : 25 พ.ย. 2565
portfolios
สถานที่ติดตั้ง: ภูเก็ต

Model:BK3

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2022 ขนส่ง ติดตั้ง เทรนนิ่ง เครื่องตัดดิจิตอล รุ่น BK3 ที่จังหวัดภูเก็ต

Updated : 16 พ.ย. 2565
portfolios
สถานที่ติดตั้ง: สงขลา

Model:AC1802UV

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2022 ขนส่ง ติดตั้ง เทรนนิ่ง เครื่องพิมพ์ยูวี Roll To Roll รุ่น Thunderjet AC1802UV ที่จังหวัดสงขลา

Updated : 11 พ.ย. 2565
ติดต่อเรา