เครื่องพิมพ์ผ้า DTG


product

Model : F2

เครื่องพิมพ์ผ้า DIRECT TO GARMENT PRINTER

เครื่องพิมพ์ผ้า SUBLIMATION


product

Model : ThunderJet AC1902T

เครื่องพิมพ์ผ้า

product

Model : ThunderJet AC1902T LITE

เครื่องพิมพ์ผ้า

product

Model : ThunderJet AC1904T

เครื่องพิมพ์ผ้า ThunderJet AC1904T

product

Model : GZS3200KM-PLUS

เครื่องพิมพ์ผ้า GZS3200KM-PLUS

product

Model : GZS3204 PLUS

เครื่องพิมพ์ผ้า GZS3204 PLUS