เครื่องพิมพ์ผ้า DIRECT PRINTER


product

Model : NSPL-160X

เครื่องพิมพ์ผ้า ระบบ Direct Dye sublimation FABRIC PRINTER

product

Model : NSPL-200X

เครื่องพิมพ์ผ้า ระบบ Direct Dye sublimation FABRIC PRINTER

product

Model : NSPL-220X

เครื่องพิมพ์ผ้า ระบบ Direct Dye sublimation FABRIC PRINTER