portfolios
สถานที่ติดตั้ง: ตราด

Model:AC1601S

วันที่ 09 พฤษภาคม 2023 ขนส่ง ติดตั้ง เทรนนิ่ง เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ รุ่น Thunderjet AC1601S ที่จังหวัดตราด

Updated : 9 พ.ค. 2566
portfolios
สถานที่ติดตั้ง: นครพนม

Model:GZC3202SG

วันที่ 03 พฤษภาคม 2023 ขนส่ง ติดตั้ง เทรนนิ่ง เครื่องพิมพ์ไวนิล รุ่น GZC3202SG ที่จังหวัดนครพนม

Updated : 3 พ.ค. 2566
portfolios
สถานที่ติดตั้ง: นครศรีธรรมราช

Model:D2S-1309CCD

วันที่ 28 เมษายน 2023 ขนส่ง ติดตั้ง เทรนนิ่ง เครื่องตัดเลเซอร์ CO2 รุ่น D2S-1309CCD ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

Updated : 28 เม.ย. 2566
portfolios
สถานที่ติดตั้ง: อุบลราชธานี

Model:D2S-1309CCD

วันที่ 25 เมษายน 2023 ขนส่ง ติดตั้ง เทรนนิ่ง เครื่องตัดเลเซอร์ CO2 รุ่น D2S-1309CCD ที่จังหวัดอุบลราชธานี

Updated : 25 เม.ย. 2566
portfolios
สถานที่ติดตั้ง: สมุทรปราการ

Model:NSPL-160X

วันที่ 25 เมษายน 2023 ขนส่ง ติดตั้ง เทรนนิ่ง เครื่องพิมพ์ผ้า รุ่น NSPL-160X ที่จังหวัดสมุทรปราการ

Updated : 25 เม.ย. 2566
portfolios
สถานที่ติดตั้ง: ตาก

Model:GZC3202SG

วันที่ 25 เมษายน 2023 ขนส่ง ติดตั้ง เทรนนิ่ง เครื่องพิมพ์ไวนิล รุ่น GZC3202SG ที่จังหวัดตาก

Updated : 25 เม.ย. 2566
portfolios
สถานที่ติดตั้ง: นครปฐม

Model:GZH3206SG

วันที่ 22 เมษายน 2023 ขนส่ง ติดตั้ง เทรนนิ่ง เครื่องพิมพ์ไวนิล รุ่น GZH3206SG ที่จังหวัดนครปฐม

Updated : 22 เม.ย. 2566
portfolios
สถานที่ติดตั้ง: นครศรีธรรมราช

Model:H0906EI

วันที่ 20 เมษายน 2023 ขนส่ง ติดตั้ง เทรนนิ่ง เครื่องพิมพ์ Flatbed UV รุ่น H0906EI ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

Updated : 20 เม.ย. 2566
portfolios
สถานที่ติดตั้ง: นครพนม

Model:PK

วันที่ 06 เมษายน 2023 ขนส่ง ติดตั้ง เทรนนิ่งเครื่องตัดดิจิตอล รุ่น PK ที่จังหวัดนครพนม

Updated : 6 เม.ย. 2566
portfolios
สถานที่ติดตั้ง: นครปฐม

Model:AC1802UVZ

วันที่ 03 เมษายน 2023 ขนส่ง ติดตั้ง เทรนนิ่ง #เครื่องพิมพ์ยูวี Roll To Roll รุ่น AC1802UVZ ที่จังหวัดนครปฐม

Updated : 3 เม.ย. 2566
portfolios
สถานที่ติดตั้ง: ชลบุรี

Model:GZM3200KM

วันที่ 29 มีนาคม 2023 ขนส่ง ติดตั้ง เทรนนิ่ง เครื่องพิมพ์ยูวี Roll To Roll รุ่น GZM3200KM ที่จังหวัดชลบุรี

Updated : 29 มี.ค. 2566
portfolios
สถานที่ติดตั้ง: ประจวบคีรีขันธ์

Model:GZM3200KM

วันที่ 28 มีนาคม 2023 ขนส่ง ติดตั้ง เทรนนิ่ง เครื่องพิมพ์ยูวี Roll To Roll รุ่น GZM3200KM ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Updated : 28 มี.ค. 2566
ติดต่อเรา