portfolios
สถานที่ติดตั้ง: ฉะเชิงเทรา

Model:T2513GN

วันที่ 01 สิงหาคม 2023 ขนส่ง ติดตั้ง เทรนนิ่ง เครื่องพิมพ์ยูวี รุ่น T2513GN ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

Updated : 1 ส.ค. 2566
portfolios
สถานที่ติดตั้ง: ชลบุรี

Model:GZC3202SG

วันที่ 14 กรกฏาคม 2023 ขนส่ง ติดตั้ง เทรนนิ่ง เครื่องพิมพ์ไวนิล รุ่น GZC3202SG ที่จังหวัดชลบุรี

Updated : 14 ก.ค. 2566
portfolios
สถานที่ติดตั้ง: ชลบุรี

Model:AC1802UVZ

วันที่ 14 กรกฏาคม 2023 ขนส่ง ติดตั้ง เทรนนิ่ง #เครื่องพิมพ์ยูวี Roll To Roll รุ่น Thunderject AC1802UVZ ที่จังหวัดชลบุรี

Updated : 14 ก.ค. 2566
portfolios
สถานที่ติดตั้ง: ชลบุรี

Model:GZC3202SG

วันที่ 30 มิถุนายน 2023 ขนส่ง ติดตั้ง เทรนนิ่ง เครื่องพิพม์ไวนิล รุ่น GZC3202SG ที่ ชลบุรี 3/3 | เลเบิ้ลไซน์

Updated : 30 มิ.ย. 2566
portfolios
สถานที่ติดตั้ง: ตราด

Model:AC1601S

วันที่ 09 พฤษภาคม 2023 ขนส่ง ติดตั้ง เทรนนิ่ง เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ รุ่น Thunderjet AC1601S ที่จังหวัดตราด

Updated : 9 พ.ค. 2566
portfolios
สถานที่ติดตั้ง: ตาก

Model:GZC3202SG

วันที่ 25 เมษายน 2023 ขนส่ง ติดตั้ง เทรนนิ่ง เครื่องพิมพ์ไวนิล รุ่น GZC3202SG ที่จังหวัดตาก

Updated : 25 เม.ย. 2566
portfolios
สถานที่ติดตั้ง: ชลบุรี

Model:GZM3200KM

วันที่ 29 มีนาคม 2023 ขนส่ง ติดตั้ง เทรนนิ่ง เครื่องพิมพ์ยูวี Roll To Roll รุ่น GZM3200KM ที่จังหวัดชลบุรี

Updated : 29 มี.ค. 2566
portfolios
สถานที่ติดตั้ง: จันทบุรี

Model:GZM3204SG

วันที่ 15 มีนาคม 2023 ขนส่ง ติดตั้ง เทรนนิ่ง เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท รุ่น GZM3204SG ที่จังหวัดจันทบุรี

Updated : 15 มี.ค. 2566
portfolios
สถานที่ติดตั้ง: จันทบุรี

Model:GZC3202SG

วันที่ 14 มีนาคม 2023 ขนส่ง ติดตั้ง เทรนนิ่ง เครื่องพิมพ์ไวนิล รุ่น GZC3202SG ที่จังหวัดจันทบุรี

Updated : 14 มี.ค. 2566
portfolios
สถานที่ติดตั้ง: ชลบุรี

Model:T20

วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2023 ขนส่ง ติดตั้ง เทรนนิ่ง เครื่องพับอักษรงานป้าย รุ่น T20 ที่จังหวัดชลบุรี

Updated : 8 ก.พ. 2566
portfolios
สถานที่ติดตั้ง: ชลบุรี

Model:GZM3200KM

วันที่ 10 มกราคม 2023 ขนส่ง ติดตั้ง เทรนนิ่ง เครื่องพิมพ์ยูวี roll to roll รุ่น GZM3200KM ที่จังหวัดชลบุรี

Updated : 10 ม.ค. 2566
portfolios
สถานที่ติดตั้ง: ฉะเชิงเทรา

Model:H0906EI

วันที่ 19 ธันวาคม 2022 ขนส่ง ติดตั้ง เทรนนิ่ง เครื่องพิมพ์ Flatbed UV รุ่น H0906EI ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

Updated : 19 ธ.ค. 2565
ติดต่อเรา