เครื่องพิมพ์ยูวี (FLATBED UV)


product

Model : H0906EI

เครื่องพิมพ์ยูวี Flatbed

product

Model : H1612GI

High end small flatbed UV printer หรือเครื่องพิมพ์ยูวีแบบแผ่น Model : H1612EI ขนาดกลางเป็นเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท ระบบหมึกยูวี พื้นที่พิมพ์งาน กว้าง 1600mm ยาว 1200mm วัสดุที่นำมาพิมพ์ได้หนาสุด 150mm หัวพิมพ์ Ricoh G5i รองรับได้สูงสุด 4 หัวพิมพ์

product

Model : T2513GN

เครื่องพิมพ์ยูวี Flatbed

product

Model : H2513GN

เครื่องพิมพ์ยูวี Flatbed

product

Model : H3220GN

เครื่องพิมพ์ยูวี Flatbed

เครื่องพิมพ์ยูวี (ROLL TO ROLL UV)


product

Model : Thundertjet AC1802UV

เครื่องพิมพ์ยูวี ROLL TO ROLL UV

product

Model : Thunderjet AW1800UV

เครื่องพิมพ์ยูวี ROLL TO ROLL UV

product

Model : GZM3200KM

เครื่องพิมพ์ยูวี ROLL TO ROLL UV

product

Model : GZF3200KM

เครื่องพิมพ์ยูวี ROLL TO ROLL UV

product

Model : GZF3200KM PLUS

เครื่องพิมพ์ยูวี ROLL TO ROLL UV

product

Model : GZF5200KM

เครื่องพิมพ์ยูวี ROLL TO ROLL UV

เครื่องพิมพ์ยูวี (HYBRID UV)


product

Model : GZF1808D

เครื่องพิมพ์ยูวี HYBRID UV

product

Model : GZF3208D

เครื่องพิมพ์ยูวี HYBRID UV