portfolios
สถานที่ติดตั้ง: สุพรรณบุรี

Model:GZM3204SG

วันที่ 24 สิงหาคม 2023 ขนส่ง ติดตั้ง เทรนนิ่ง เครื่องพิพม์ไวนิล รุ่น GZM3204SG ที่สุพรรณบุรี

Updated : 24 ส.ค. 2566
portfolios
สถานที่ติดตั้ง: ราชบุรี

Model:GZM3200KM

วันที่ 02 สิงหาคม 2023 ขนส่ง ติดตั้ง เทรนนิ่ง เครื่องพิมพ์ยูวี Roll To Roll รุ่น GZM3200KM ที่จังหวัดราชบุรี

Updated : 2 ส.ค. 2566
portfolios
สถานที่ติดตั้ง: ฉะเชิงเทรา

Model:T2513GN

วันที่ 01 สิงหาคม 2023 ขนส่ง ติดตั้ง เทรนนิ่ง เครื่องพิมพ์ยูวี รุ่น T2513GN ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

Updated : 1 ส.ค. 2566
portfolios
สถานที่ติดตั้ง: กาญจนบุรี

Model:GZC3202SG

วันที่ 27 กรกฏาคม 2023 ขนส่ง ติดตั้ง เทรนนิ่ง เครื่องพิมพ์ไวนิล รุ่น GZC3202SG ที่จังหวัดกาญจนบุรี

Updated : 27 ก.ค. 2566
portfolios
สถานที่ติดตั้ง: กาญจนบุรี

Model:TK4S

วันที่ 21 กรกฎาคม 2023 ขนส่ง ติดตั้ง เทรนนิ่ง เครื่องตัดดิจิตอล รุ่น TK4S ที่จังหวัดกาญจนบุรี

Updated : 21 ก.ค. 2566
portfolios
สถานที่ติดตั้ง: ชลบุรี

Model:GZC3202SG

วันที่ 14 กรกฏาคม 2023 ขนส่ง ติดตั้ง เทรนนิ่ง เครื่องพิมพ์ไวนิล รุ่น GZC3202SG ที่จังหวัดชลบุรี

Updated : 14 ก.ค. 2566
portfolios
สถานที่ติดตั้ง: ชลบุรี

Model:AC1802UVZ

วันที่ 14 กรกฏาคม 2023 ขนส่ง ติดตั้ง เทรนนิ่ง #เครื่องพิมพ์ยูวี Roll To Roll รุ่น Thunderject AC1802UVZ ที่จังหวัดชลบุรี

Updated : 14 ก.ค. 2566
portfolios
สถานที่ติดตั้ง: นครศรีธรรมราช

Model:T20

วันที่ 14 กรกฏาคม 2023 ขนส่ง ติดตั้ง เทรนนิ่ง เครื่องพับอักษรงานป้าย รุ่น T20 ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

Updated : 14 ก.ค. 2566
portfolios
สถานที่ติดตั้ง: นครศรีธรรมราช

Model:NL-N5H

วันที่ 14 กรกฏาคม 2023 ขนส่ง ติดตั้ง เทรนนิ่ง เครื่องเชื่อมเลเซอร์อักษรโลหะ รุ่น NL-N5H ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

Updated : 14 ก.ค. 2566
portfolios
สถานที่ติดตั้ง: มหาสารคาม

Model:PK

วันที่ 13 กรกฏาคม 2023 ขนส่ง ติดตั้ง เทรนนิ่ง เครื่องตัดดิจิตอล รุ่น PK ที่ จังหวัดมหาสารคาม

Updated : 13 ก.ค. 2566
portfolios
สถานที่ติดตั้ง: ชลบุรี

Model:GZC3202SG

วันที่ 30 มิถุนายน 2023 ขนส่ง ติดตั้ง เทรนนิ่ง เครื่องพิพม์ไวนิล รุ่น GZC3202SG ที่ ชลบุรี 3/3 | เลเบิ้ลไซน์

Updated : 30 มิ.ย. 2566
portfolios
สถานที่ติดตั้ง: นครราชสีมา

Model:GZC3202SG

วันที่ 22 มิถุนายน 2023 ขนส่ง ติดตั้ง เทรนนิ่ง เครื่องพิพม์ไวนิล รุ่น GZC3202SG วิดีโอ 2 ที่จังหวัดนครราชสีมา

Updated : 22 มิ.ย. 2566
ติดต่อเรา