ช่วยน้ำท่วมบ้านตะเฆ่ค่าย จ.นครสวรรค์

ช่วยน้ำท่วมบ้านตะเฆ่ค่าย จ.นครสวรรค์

ช่วยน้ำท่วมบ้านตะเฆ่ค่าย จ.นครสวรรค์
ประเทภ อุทกภัย
วันที่เข้าช่วยเหลือ 30 กันยายน 2564
พื้นที่ จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยงานที่เข้าช่วยเหลือ พระสงฆ์ และชาวบ้าน
สิ่งของช่วยเหลือ น้ำ อาหารแห้ง และของใช้ที่จำเป็น

บริษัท เลเบิ้ลไซน์ กรุ๊ป จำกัด ได้ช่วยเหลือหมู่บ้านตะเฆ่ค่ายที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย บ้านตะเฆ่ค่าย หมู่ 4 ตำบลวังใหญ่ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

แชร์
รูปน้ำท่วม
รูปน้ำท่วม
รูปน้ำท่วม
รูปน้ำท่วม
รูปน้ำท่วม
รูปน้ำท่วม
รูปน้ำท่วม
รูปน้ำท่วม
รูปน้ำท่วม
รูปน้ำท่วม
รูปน้ำท่วม
รูปน้ำท่วม
รูปน้ำท่วม
รูปน้ำท่วม
รูปน้ำท่วม
รูปน้ำท่วม
รูปน้ำท่วม
รูปน้ำท่วม
รูปน้ำท่วม
รูปน้ำท่วม
รูปน้ำท่วม
รูปน้ำท่วม
รูปน้ำท่วม
รูปน้ำท่วม
รูปน้ำท่วม
รูปน้ำท่วม
รูปน้ำท่วม
รูปน้ำท่วม
รูปน้ำท่วม
รูปน้ำท่วม
รูปน้ำท่วม
รูปน้ำท่วม
รูปน้ำท่วม
รูปน้ำท่วม
รูปน้ำท่วม
รูปน้ำท่วม
รูปน้ำท่วม
รูปน้ำท่วม
รูปน้ำท่วม
รูปน้ำท่วม
รูปน้ำท่วม
รูปน้ำท่วม
รูปน้ำท่วม
รูปน้ำท่วม
รูปน้ำท่วม
รูปน้ำท่วม
รูปน้ำท่วม
รูปน้ำท่วม
รูปน้ำท่วม
รูปน้ำท่วม
ติดต่อเรา