ช่วยเหลือน้ำท่วมบ้านอาดี่

ช่วยเหลือน้ำท่วมบ้านอาดี่

ช่วยเหลือน้ำท่วมบ้านอาดี่
ประเทภ อุทกภัย
วันที่เข้าช่วยเหลือ 09 กันยายน 2563
พื้นที่ จังหวัดเชียงราย
หน่วยงานที่เข้าช่วยเหลือ ครอบครัวปฏิพน และชาวบ้าน
สิ่งของช่วยเหลือ อาหารแห้ง และของใช้ที่จำเป็น

บริษัท เลเบิ้ลไซน์ กรุ๊ป จำกัด ได้ช่วยเหลือครอบครัวของปฏิพน จะแฮลา และเพื่อนบ้าน ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย บ้าน อาดี่ หมู่ 13 ตำบาลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

แชร์
รูปน้ำท่วม
รูปน้ำท่วม
รูปน้ำท่วม
รูปน้ำท่วม
รูปน้ำท่วม
รูปน้ำท่วม
รูปน้ำท่วม
รูปน้ำท่วม
รูปน้ำท่วม
รูปน้ำท่วม
ติดต่อเรา