บริจาคน้ำท่วม ที่จังหวัดยโสธร

บริจาคน้ำท่วม ที่จังหวัดยโสธร

บริจาคน้ำท่วม ที่จังหวัดยโสธร
ประเทภ อุทกภัย
วันที่เข้าช่วยเหลือ 04 กันยายน 2019
พื้นที่ จังหวัดยโสธร
หน่วยงานที่เข้าช่วยเหลือ ชาวบ้าน
สิ่งของช่วยเหลือ น้ำ อาหารแห้ง และของใช้ที่จำเป็น

บริษัท เลเบิ้ลไซน์ กรุ๊ป จำกัด นำโดย คุณศิริวัฒน์ พร้อมภรรยาและทีมงาน ได้นำสิ่งของไปบริจาค ผู้ประสบภัย น้ำท่วม ที่จังหวัดยโสธร

แชร์
รูปน้ำท่วม
รูปน้ำท่วม
รูปน้ำท่วม
รูปน้ำท่วม
รูปน้ำท่วม
รูปน้ำท่วม
รูปน้ำท่วม
รูปน้ำท่วม
รูปน้ำท่วม
รูปน้ำท่วม
รูปน้ำท่วม
รูปน้ำท่วม
รูปน้ำท่วม
รูปน้ำท่วม
รูปน้ำท่วม
รูปน้ำท่วม
รูปน้ำท่วม
รูปน้ำท่วม
รูปน้ำท่วม
รูปน้ำท่วม
ติดต่อเรา