The 8th Print Tech & Signage Expo 2020 : IMPACT เมืองทองธานี วันที่ 27-02-2020

The 8th Print Tech & Signage Expo 2020 : IMPACT เมืองทองธานี วันที่ 27-02-2020

The 8th Print Tech & Signage Expo 2020 : IMPACT เมืองทองธานี วันที่ 27-02-2020

งาน The 8th Print Tech & Signage Expo 2020
สถานที่จัด impact เมืองทองธานี
วันที่่ 27 กุมภาพันธ์ 2020
หมวดสินค้าจัดแสดง เครื่องจักรอุตสาหกรรมการผลิตงานป้าย

วัน แรก (27 กุมภาพันธ์ 2020) ของการจัดงาน The 8th Print Tech & Signage Expo 2020 : IMPACT เมืองทองธานี

แชร์
ติดต่อเรา