วันที่ 3 ของงาน  The 8th Print Tech & Signage Expo 2020 ณ IMPACT เมืองทองธานี

วันที่ 3 ของงาน  The 8th Print Tech & Signage Expo 2020 ณ IMPACT เมืองทองธานี

วันที่ 3 ของงาน The 8th Print Tech & Signage Expo 2020 ณ IMPACT เมืองทองธานี

งาน The 8th Print Tech & Signage Expo 2020
สถานที่จัด impact เมืองทองธานี
วันที่่ 29 กุมภาพันธ์ 2020
หมวดสินค้าจัดแสดง เครื่องจักรอุตสาหกรรมการผลิตงานป้าย

วันที่ (29 กุมภาพันธ์ 2020) ของการจัดงาน The 8th Print Tech & Signage Expo 2020 : IMPACT เมืองทองธานีี

แชร์
ติดต่อเรา