ผลงานการติดตั้งเครื่อง

ขนส่ง ติดตั้ง เทรนนิ่ง เครื่องพิมพ์ผ้า
ติดตั้งเครื่องวันที่
ติดตั้งเครื่อง Model - NSPL-160X
ติดตั้งเครื่องที่ จังหวัด สมุทรปราการ

วันที่ 25 เมษายน 2023 ขนส่ง ติดตั้ง เทรนนิ่ง เครื่องพิมพ์ผ้า รุ่น NSPL-160X ที่จังหวัดสมุทรปราการ

รับประกันเครื่อง 1-3 ปี
รับประกันหัวพิมพ์ 3-6 เดือน

*เงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด

รูปภาพประกอบ การติดตั้ง การเทรนนิ่งและแนะนำการบำรุงรักษาเครื่อง

ข้อมูลเครื่อง Model- NSPL-160X

ดูผลงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริการก่อนและหลังการขาย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา