ผลงานการติดตั้งเครื่อง

ขนส่ง ติดตั้ง เทรนนิ่ง เครื่องพิมพ์ยูวี Roll To Roll
ติดตั้งเครื่องวันที่
ติดตั้งเครื่อง Model - AC1802UV
ติดตั้งเครื่องที่ จังหวัด ปทุมธานี

วันที่ 16 มกราคม 2023 ขนส่ง ติดตั้ง เทรนนิ่ง เครื่องพิมพ์ยูวี Roll To Roll รุ่น AC1802UV ที่จังหวัดปทุมธานี

รับประกันเครื่อง 1-3 ปี
รับประกันหัวพิมพ์ 3-6 เดือน

*เงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด

รูปภาพประกอบ การติดตั้ง การเทรนนิ่งและแนะนำการบำรุงรักษาเครื่อง

ข้อมูลเครื่อง Model- Thundertjet AC1802UV

ดูผลงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริการก่อนและหลังการขาย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา