ผลงานการติดตั้งเครื่อง

ขนส่ง ติดตั้ง เทรนนิ่ง เครื่องพิมพ์ Flatbed UV
ติดตั้งเครื่องวันที่
ติดตั้งเครื่อง Model - H0906EI
ติดตั้งเครื่องที่ จังหวัด นครศรีธรรมราช

วันที่ 20 เมษายน 2023 ขนส่ง ติดตั้ง เทรนนิ่ง เครื่องพิมพ์ Flatbed UV รุ่น H0906EI

รับประกันเครื่อง 1-3 ปี
รับประกันหัวพิมพ์ 3-6 เดือน

*เงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด

รูปภาพประกอบ การติดตั้ง การเทรนนิ่งและแนะนำการบำรุงรักษาเครื่อง

ข้อมูลเครื่อง Model- H0906EI

ดูผลงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริการก่อนและหลังการขาย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา