ผลงานการติดตั้งเครื่อง

จัดส่ง ติดตั้ง เทรนนิ่ง เครื่องพิมพ์ยูวีชนิดแผ่น
ติดตั้งเครื่องวันที่
ติดตั้งเครื่อง Model - XTRA 2512S
ติดตั้งเครื่องที่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

18 มิถุนายน 2024 จัดส่ง ติดตั้ง เทรนนิ่ง เครื่องพิมพ์ยูวีชนิดแผ่น Flatbed UV Printer Machine รุ่น XTRA 2512S ณ กรุงเทพมหานคร

รับประกันเครื่อง 1-3 ปี
รับประกันหัวพิมพ์ 3-6 เดือน

*เงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด

รูปภาพประกอบ การติดตั้ง การเทรนนิ่งและแนะนำการบำรุงรักษาเครื่อง

ดูผลงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา