เครื่องพิมพ์ยูวีชนิดม้วนที่ ตอบโจทย์ !!
ธุรกิจงานพิมพ์ไวนิลบิลบอร์ด งานพิมพ์ไวนิลตู้ไฟ

เครื่องพิมพ์ยูวีRoll To Roll รุ่นเริ่มต้น หน้ากว้าง 3.2 เมตร

MODEL-GZM3200KM
เครื่องพิมพ์ยูวีRoll To Roll รุ่นเริ่มต้น หน้ากว้าง 3.2 เมตร

GZM3200KM

Entry Level Roll To Roll LED UV Printer Machine

เครื่องพิมพ์ยูวีRoll To Roll รุ่นเริ่มต้น หน้ากว้าง 3.2 เมตร

เครื่องพิมพ์ยูวีชนิดม้วน หน้า 3.2 เมตร รุ่นเริ่มต้น ราคาประหยัด Roll To Roll UV Printer Model: GZM3200KM เป็นเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท ระบบหมึกยูวี พิมพ์งานกว้างสุด 3.2 เมตร ใช้หัวพิมพ์ Konica1024a 6PL & 1024i 13PL หัวพิมพ์เกรดอุตสาหกรรม Original Made in Japan ทนต่อการใช้ 1 หัว 1 สี มี Option พิมพ์ขาว รองรับได้ 8 หัวพิมพ์ ทำความเร็วสูงสุด 72 ตารางเมตร ต่อชั่วโมง โครงสร้างเครื่องแข็ง ถูกพัฒนามาจากเครื่องพิมพ์ไวนิล GZM3204SG โดยการปรับโครงสร้างเพิ่มระบบยูวีและอัพหัวพิมพ์ให้ดียิ่งขึ้น นิยมนำไปพิมพ์งานป้ายไวนิลขนาดใหญ่ ป้ายไวนิล บิลบอร์ด งานพิมพ์สติเกอร์ติดรถ งานพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดกระจก งานพิมพ์ขาวลงวัสดุใส งานพิมพ์ตู้ไฟ แนะนำสำหรับผู้ประกอบการโรงพิมพ์ ผู้ผลิตงานป้าย ผู้รับเหมาขึ้นติดป้าย หรือนำไปประยุกต์เพิ่มมูลค่าของงานพิมพ์ได้อย่างหลากหลาย

เครื่องพิมพ์ยูวี Roll To Roll กับธุรกิจที่ ตอบโจทย์ !!

Entry Level Roll To Roll LED UV Printer Machine MODEL-GZM3200KM

รูป เครื่องพิมพ์ยูวี Roll To Roll กับธุรกิจป้ายบิลบอร์ด หรือ ป้ายโฆษณากลางแจ้ง รูป เครื่องพิมพ์ยูวี Roll To Roll กับธุรกิจป้ายบิลบอร์ด หรือ ป้ายโฆษณากลางแจ้ง รูป เครื่องพิมพ์ยูวี Roll To Roll กับธุรกิจป้ายบิลบอร์ด หรือ ป้ายโฆษณากลางแจ้ง รูป เครื่องพิมพ์ยูวี Roll To Roll กับธุรกิจป้ายบิลบอร์ด หรือ ป้ายโฆษณากลางแจ้ง รูป เครื่องพิมพ์ยูวี Roll To Roll กับธุรกิจป้ายบิลบอร์ด หรือ ป้ายโฆษณากลางแจ้ง รูป เครื่องพิมพ์ยูวี Roll To Roll กับธุรกิจป้ายบิลบอร์ด หรือ ป้ายโฆษณากลางแจ้ง
รูป เครื่องพิมพ์ยูวี Roll To Roll กับธุรกิจป้ายบิลบอร์ด หรือ ป้ายโฆษณากลางแจ้ง

เครื่องพิมพ์ยูวี Roll To Roll
กับธุรกิจป้ายบิลบอร์ด หรือ ป้ายโฆษณากลางแจ้ง

Entry Level Roll To Roll LED UV Printer Machine MODEL-GZM3200KM กับธุรกิจป้ายบิลบอร์ด หรือ ป้ายโฆษณากลางแจ้ง บิลบอร์ด หรือป้ายโฆษณากลางแจ้ง เป็นแพลตแฟอร์มที่มีอัตลักษณ์โครงสร้างที่มีขนาดใหญ่ เป็นช่องทางการสื่อสารกับกลุ่มเป้า หมาย ที่ทำหน้าที่สร้างภาพจำให้กับกลุ่มเป้าหมายได้ดี ด้วยภาพลักษณ์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างการมองเห็นและจดจำแบรนด์ภาย ในระยะเวลาอันรวดเร็ว ติดตั้งริมถนน และย่านเศรฐกิจทั่วประเทศ เครื่องพิมพ์ยูวีจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นในการผลิตงานGZM3200KM เครื่องพิมพ์ยูวีชนิดม้วน จึงเป็นเครื่องพิมพ์ที่ตอบโจทย์ เพราะพิมพ์งานให้สีสันที่สดใส คมชัดแนะนำสำหรับผู้ประกอบการโรงพิมพ์ ผู้ผลิตงานป้าย ผู้รับเหมาขึ้นติดป้าย หรือนำไปประยุกต์เพิ่มมูลค่าของงานพิมพ์ได้อย่างหลากหลาย

รูป เครื่องพิมพ์ยูวี Roll To Roll กับธุรกิจป้ายหน้าตึก ป้ายหน้าอาคาร

เครื่องพิมพ์ยูวี Roll To Roll กับธุรกิจป้ายหน้าตึก ป้ายหน้าอาคาร

Entry Level Roll To Roll LED UV Printer Machine MODEL-GZM3200KM กับธุรกิจป้ายหน้าตึก ป้ายหน้าอาคาร คือป้ายที่ติดตั้ง บริเวณด้านหน้าตึก หน้าอาคาร หน้าบริษัท หน้าห้าง หรือหน้าร้านต่างๆ โดยอาจจะติดตั้งเต็มพื้นที่ด้านหน้าทั้งหมด หรือติดตั้งเฉพาะ จุดใดจุดหนึ่งของตัวอาคาร ป้ายชนิดนี้จะมีหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับวัสดุที่นำมาใช้งาน ซึ่งในแต่ละประเภทนั้นก็จะมีจุดเด่น และ ความสวยงามแตกต่างกันออกไป เครื่องพิมพ์จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นในการผลิตงานGZM3200KM เครื่องพิมพ์ยูวีชนิดม้วนจึงเป็นเครื่อง พิมพ์ที่ตอบโจทย์ เพราะพิมพ์งานให้สีสันที่สดใส คมชัด แนะนำสำหรับผู้ประกอบการโรงพิมพ์ ผู้ผลิตงานป้าย ผู้รับเหมาขึ้นติดป้าย หรือ นำไปประยุกต์เพิ่มมูลค่าของงานพิมพ์ได้อย่างหลากหลาย

รูป เครื่องพิมพ์ยูวี Roll To Roll กับธุรกิจป้ายหน้าตึก ป้ายหน้าอาคาร รูป เครื่องพิมพ์ยูวี Roll To Roll กับธุรกิจป้ายหน้าตึก ป้ายหน้าอาคาร รูป เครื่องพิมพ์ยูวี Roll To Roll กับธุรกิจป้ายหน้าตึก ป้ายหน้าอาคาร รูป เครื่องพิมพ์ยูวี Roll To Roll กับธุรกิจป้ายหน้าตึก ป้ายหน้าอาคาร รูป เครื่องพิมพ์ยูวี Roll To Roll กับธุรกิจป้ายหน้าตึก ป้ายหน้าอาคาร รูป เครื่องพิมพ์ยูวี Roll To Roll กับธุรกิจป้ายหน้าตึก ป้ายหน้าอาคาร
รูป เครื่องพิมพ์ยูวี Roll To Roll กับธุรกิจป้ายไวนิลโปร่งแสงตู้ไฟ รูป เครื่องพิมพ์ยูวี Roll To Roll กับธุรกิจป้ายไวนิลโปร่งแสงตู้ไฟ รูป เครื่องพิมพ์ยูวี Roll To Roll กับธุรกิจป้ายไวนิลโปร่งแสงตู้ไฟ รูป เครื่องพิมพ์ยูวี Roll To Roll กับธุรกิจป้ายไวนิลโปร่งแสงตู้ไฟ รูป เครื่องพิมพ์ยูวี Roll To Roll กับธุรกิจป้ายไวนิลโปร่งแสงตู้ไฟ รูป เครื่องพิมพ์ยูวี Roll To Roll กับธุรกิจป้ายไวนิลโปร่งแสงตู้ไฟ
รูป เครื่องพิมพ์ยูวี Roll To Roll กับธุรกิจป้ายไวนิลโปร่งแสงตู้ไฟ

เครื่องพิมพ์ยูวี Roll To Roll กับธุรกิจป้ายไวนิลโปร่งแสงตู้ไฟ

Entry Level Roll To Roll LED UV Printer Machine MODEL-GZM3200KM กับธุรกิจป้ายไวนิลโปร่งแสงตู้ไฟ ป้ายกล่องไฟ ได้ รับความนิยมในกิจการห้างร้านที่เปิดขายในเวลากลางคืน เพื่อสร้างการจดจำได้ดีเพราะลูกค้าสามารถมองเห็นได้ง่าย สะดุดตานอก จากนี้แล้วก็ยังมีการนำไปใช้ สำหรับงานประเภท งานแสดงสินค้า งานนิทรรศการ การออดบู๊ธ หรือการจัดกิจกรรมต่างๆ ในเวลา กลางวันได้อีกด้วย เครื่องพิมพ์จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นในการผลิตงาน GZM3200KMเครื่องพิมพ์ยูวีชนิดม้วนจึงเป็นเครื่องพิมพ์ที่ตอบ โจทย์ เพราะพิมพ์งานให้สีสันที่สดใส คมชัด แนะนำสำหรับผู้ประกอบการโรงพิมพ์ ผู้ผลิตงานป้าย ผู้รับเหมาขึ้นติดป้าย หรือนำไป ประยุกต์เพิ่มมูลค่าของงานพิมพ์ได้อย่างหลากหลาย

รูป เครื่องพิมพ์ยูวี Roll To Roll กับธุรกิจงานพิมพ์สติ๊กเกอร์

เครื่องพิมพ์ยูวี Roll To Roll กับธุรกิจงานพิมพ์สติ๊กเกอร์

Entry Level Roll To Roll LED UV Printer Machine MODEL-GZM3200KMกับธุรกิจงานพิมพ์สติ๊กเกอร์ไม่ว่าสติ๊กเกอร์บรรจุภัณฑ์ สติ๊กเกอร์ติดรถ หรือสติ๊กเกอร์ติดกระจก ทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า เป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้แบรนด์เป็นที่จด จำ ช่วยเพิ่มโอกาสในการมองเห็น สติ๊กเกอร์ติดสินค้าจะต้องมีความโดดเด่นดึงดูดใจให้คนอยากซื้อ สะดุดตาตั้งแต่แรกเห็นเครื่องพิมพ์ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นในการผลิตงานGZM3200KM เครื่องพิมพ์ยูวีชนิดม้วนจึงเป็นเครื่องพิมพ์ยูวีที่ตอบโจทย์ เพราะพิมพ์งานให้สีสันที่สดใส คมชัด แนะนำสำหรับผู้ประกอบการโรงพิมพ์ ผู้ผลิตงานป้าย ผู้รับเหมาขึ้นติดป้าย หรือนำไปประยุกต์เพิ่มมูลค่าของงานพิมพ์ได้อย่าง หลากหลาย

รูป เครื่องพิมพ์ยูวี Roll To Roll กับธุรกิจงานพิมพ์สติ๊กเกอร์ รูป เครื่องพิมพ์ยูวี Roll To Roll กับธุรกิจงานพิมพ์สติ๊กเกอร์ รูป เครื่องพิมพ์ยูวี Roll To Roll กับธุรกิจงานพิมพ์สติ๊กเกอร์ รูป เครื่องพิมพ์ยูวี Roll To Roll กับธุรกิจงานพิมพ์สติ๊กเกอร์ รูป เครื่องพิมพ์ยูวี Roll To Roll กับธุรกิจงานพิมพ์สติ๊กเกอร์ รูป เครื่องพิมพ์ยูวี Roll To Roll กับธุรกิจงานพิมพ์สติ๊กเกอร์

เครื่องพิมพ์ยูวี Roll To Roll รองรับการพิมพ์

Entry Level Roll To Roll LED UV Printer Machine MODEL-GZM3200KM

เครื่องพิมพ์ยูวี Roll To Roll รองรับวัสดุ

Entry Level Roll To Roll LED UV Printer Machine MODEL-GZM3200KM

เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ยูวี ชนิดม้วน รุ่นเริ่มต้น Roll To Roll UV Printer Machine Model : GZM3200KM รองรับวัสดุชนิดม้วนหลากหลายวัสดุไม่ว่าจะเป็น วัสดุไวนิล ไวนิลหลังดำ สติ๊กเกอร์PVC PETฟิล์มโปร่งแสงสติ๊กเกอร์ซีทรู ผ้าไอที PPสติ๊กเกอร์กระดาษโฟโต้ ฟิล์มตู้ไฟ PET ด้านเรียบ ผ้าแคนวาส PPกลอสซี่วัสดุสติ๊กเกอร์ตู้ไฟ ผ้าใบคูนิลอน และอื่นๆอีกมากมาย แนะนำสำหรับ ผู้ประกอบการโรงพิมพ์ ผู้ผลิตงานป้ายผู้ผลิตงานกรอบป้าย งานพิมพ์ภาพเหมือนเวดดิ้งหรือนำไป ประยุกต์เพิ่มมูลค่าของงานพิมพ์ได้อย่างหลากหลาย

รูป วัสดุ ไวนิล
รูป วัสดุ ไวนิลหลังดำ
รูป วัสดุ สติ๊กเกอร์ PVC ขาว
รูป วัสดุ สติ๊กเกอร์ PVC ใส
รูป วัสดุ PET ฟิล์มโปร่งแสง
รูป วัสดุ สติ๊กเกอร์ซีทรู
รูป วัสดุ ผ้านไอที
รูป วัสดุ PP สติ๊กเกอร์
รูป วัสดุ กระดาษโฟโต้
รูป วัสดุ PET ด้านเรียบ
รูป วัสดุ ผ้าแคนวาส
รูป วัสดุ ฟิล์มตู้ไฟ
รูป วัสดุ PP กลอสซี่
รูป วัสดุ สติ๊กเกอร์ตู้ไฟ
รูป วัสดุ ผ้าใบคูนิลอน

Techincal Specification

ข้อมูลสเปคของเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ยูวี ชนิดม้วน รุ่นเริ่มต้น Roll To Roll UV Printer
Machine Model : GZM3200KM

ITEM SPECIFICATION
MODEL GZM3200KM
Print Head 4-8 Konika 1024i / Konika 1024a print heads
Head Config. 1 x KCMY
2 x KCMY
2 x KCMY
Curing System LED UV curing lamps
Ink UV curable ink
Colors Standard : KCMY ,Optional : W
Ink supply system Negative pressure system + white ink stirring system
Clraning system Positive Purging System
Servo system Panasonic A6 400W servo system
Media system 2 air shafts + 2 dancer bars + pinch rollers
Media Type Backlit , Banner , Canvas , Backlit Film , Reflective Film , Tarpaulin , Backlit Textile ,
vinyl, Wall coverings , PP , PET.
Media Width Max. 3200mm
Printing Width Max. 3200mm
ITEM SPECIFICATION
Printing Speed Konica 1024a Resolution 1 group head 2 group head
Draft 480 x 1080 dpi 39m2/h 72m2/h
Production 480 x 1440 dpi 31m2/h 58m2/h
Quality 480 x 1080 dpi 21m2/h 40m2/h
Hi-Precision 480 x 1440 dpi 15.2m2/h 30m2/h
Konica 1024i Resolution 1 group head 2 group head
Draft 540 x 1080 dpi 36.5m2/h 67.5m2/h
Production 540 x 1440 dpi 28.6m2/h 53.5m2/h
Quality 540 x 1080 dpi 19.4m2/h 37m2/h
Hi-Precision 540 x 1440 dpi 14.4m2/h 28.5m2/h
Photo 720x1800 dpi 23m2/h 7.6m2/h
Data Interface External : USB 2.0 ; Internal : SCSI cable
Working Environment Temp. 20 °C -28 °C, Humidity : 40%-70%
Software PhotoPRINT UV Edition ( Optional Onyx ) + GZ Printer Manager
Power Single –phase, 50/60Hz, AC220V ±10% 10A r
Installed/Packed size LxWxH (mm): 4790 x 11930 x 1520 / 5930 x 1150 x 1740
N.W./ G.W. 1035 kgs / 1335kgs

ตัวอย่างธุรกิจงานพิมพ์จากเครื่อง

เครื่องพิมพ์ยูวี ชนิดม้วน รุ่นเริ่มต้น Roll To Roll UV Printer Machine Model : GZM3200KM

Roll To Roll LED UV Printer Machine

เครื่องพิมพ์ยูวี Roll To Roll MODEL - GZM3200KM

กับธุรกิจ INDOOR SINAGE
งานป้ายในอาคาร

เครื่องพิมพ์ยูวี Roll To Roll UV Printer Machine MODEL : GZM3200KM เหมาะที่จะใช้พิมพ์งาน Indoorsignage / งาน ป้ายในอาคาร เพราะเป็นเครื่องพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพสูง และ ความละเอียดของงานพิมพ์ที่สูงจึงได้สีที่สดใสสมจริง สวยงาม เป็นอย่างมากและยังรองรับวัสดุหลากหลายชนิดเช่น วัสดุไวนิล สติ๊กเกอร์ PVC PETฟิล์มโปร่งแสงสติ๊กเกอร์ซีทรู ผ้าไอที PP สติ๊กเกอร์ กระดาษโฟโต้ ฟิล์มตู้ไฟ ผ้าแคนวาส PPกลอสซี่ วัสดุ สติ๊กเกอร์ตู้ไฟผ้าใบคูนิลอน และอื่นๆอีกมากมาย แนะนำสำหรับ ผู้ประกอบการโรงพิมพ์ ผู้ผลิตงานป้าย ผู้ผลิตงานกรอบป้าย งานพิมพ์ภาพเหมือนเวดดิ้งหรือนำไปประยุกต์เพิ่มมูลค่า ของ งานพิมพ์ได้อย่างหลากหลาย เหมาะกับกลุ่มงานอีเว้นกลุ่มงาน ป้ายสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือป้ายแนะนำต่างๆ

Roll To Roll LED UV Printer Machine

เครื่องพิมพ์ยูวี Roll To Roll MODEL - GZM3200KM

กับธุรกิจ ILLUMINATED SIGNAGE
งานป้ายไฟส่องสว่าง

เครื่องพิมพ์ยูวี Roll To Roll UV Printer Machine MODEL : GZM3200KM เหมาะที่จะใช้พิมพ์งาน Illuminated signage / งานป้ายไฟส่องสว่าง เพราะเป็นเครื่องพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพสูง และความละเอียดของงานพิมพ์ที่สูงจึงได้สีที่สดใสสมจริง สวย งามเป็นอย่างมาก แนะนำสำหรับผู้ประกอบการโรงพิมพ์ ผู้ผลิต งานป้าย ผู้ผลิตงานกรอบป้าย งานพิมพ์ภาพเหมือนเวดดิ้งหรือ กลุ่มงานอีเว้น กลุ่มงานป้ายสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ป้ายแฟ ชั่นตามห้าง หรือป้ายแนะนำต่างๆ รองรับวัสดุที่หลากหลาย เช่น วัสดุไวนิล สติ๊กเกอร์ PVC PET ฟิล์มโปร่งแสงสติ๊กเกอร์ซีทรู ผ้าไอที PPสติ๊กเกอร์ วัสดุสติ๊กเกอร์ตู้ไฟ ผ้าใบคูนิลอน และวัสดุ อื่นๆอีกมากมาย

Roll To Roll LED UV Printer Machine

เครื่องพิมพ์ยูวี Roll To Roll MODEL - GZM3200KM

กับธุรกิจ OUTDOOR POSTER
งานป้ายโปสเตอร์กลางแจ้ง

เครื่องพิมพ์ยูวี Roll To Roll UV Printer Machine MODEL : GZM3200KM เหมาะที่จะใช้พิมพ์งานการปริ้นหรือการพิมพ์ยูวี งาน POSTER OUTDOOR หรืองานพิมพ์ยูวีป้ายโพสเตอร์กลาง แจ้ง เพราะเป็นเครื่องพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพสูงและความละเอียด ของงานพิมพ์ที่สูง จึงได้สีที่สดใส สมจริงและสวยงามเป็นอย่าง มาก และยังรองรับวัสดุหลากหลายชนิด เช่น งานพิมพ์ไวนิลทึบ แสง งานพิมพ์บนผ้าใบไวนิลทึบแสง งานพิมพ์บนไวนิลโปร่งแสง งานพิมพ์บนสติ๊กเกอร์ PVC งานพิมพ์สติ๊กเกอร์ Backlit งาน พิมพ์กระดาษพลาสติก งานพิมพ์บน PP Glossy งานพิมพ์บน กระดาษอัดรูปรูป งานพิมพ์บนPP สติ๊กเกอร์ งานพิมพ์บนผ้า ใบCanvas และวัสดุอื่นๆอีกมากมาย

Roll To Roll LED UV Printer Machine

เครื่องพิมพ์ยูวี Roll To Roll MODEL - GZM3200KM

กับธุรกิจ CAR STICKERS
งานสติ๊กเกอร์ติดรถ

เครื่องพิมพ์ยูวีี Roll To Roll UV Printer Machine MODEL : GZM3200KM เหมาะที่จะใช้การปริ้น หรือการพิมพ์ยูวีงาน car stickers หรืองานสติ๊กเกอร์ติดรถ เพราะเป็นเครื่องพิมพ์ ที่มี ประสิทธิภาพสูง และความละเอียดของงานพิมพ์ที่สูง จึงได้สีที่ สดใส สมจริงและสวยงามเป็นอย่างมากและยังรองรับวัสดุสติ๊ก เกอร์หลากหลายชนิด อาทิตเช่น านพิมพ์สติ๊กเกอร์แบล็คลิสต์ (StickerBacklit) 3M งานสติ๊กเกอร์สูญญากาศพิมพ์ยูวี งาน พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดพื้น งานพิมพ์Wallpaper งานพิมพ์สติ๊กเกอร์ เครียร์เงา(พิมพ์ใสลงบนสติ๊กเกอร์สี)งานพิมพ์สติ๊กเกอร์ใสด้วย สีขาว งานพิมพ์สติกเกอร์ซีทรู งานพิมพ์สติกเกอร์แคนวาส (หลังเหลืองหลังขาว) และวัสดุอื่นๆอีกมากมาย

Roll To Roll LED UV Printer Machine

เครื่องพิมพ์ยูวี Roll To Roll MODEL - GZM3200KM

กับธุรกิจ GLASS STICKER
งานสติ๊กเกอร์กระจกติด

เครื่องพิมพ์ยูวี Roll To Roll UV Printer Machine MODEL : GZM3200KM เหมาะที่จะใช้การปริ้นหรือการพิมพ์ยูวีงาน glass sticker หรืองานพิมพ์ยูวีสติ๊กเกอร์ติดกระจก เพราะเป็นเครื่อง พิมพ์ที่มีประสิทธิภาพสูง และความละเอียดของงานพิมพ์ที่สูงจึง ได้สีที่สดใสสมจริง สวยงามเป็นอย่างมากและยังรองรับ วัสดุ หลากหลายชนิด เช่น สติ๊กเกอร์พีวีซี สติ๊กเกอร์พีพีPPsticker สติ๊กเกอร์สุญญากาศ สติ๊กเกอร์ซีทรู เหมาะสำหรับงานพิมพ์ยูวี ติดกระจกภายในออฟฟิศหรือ สถานที่ที่ต้องการความเป็นส่วนตัว งานพิมพ์ ยูวีติดกระจกภายใน และภายนอก งานพิมพ์ยูวีติดป้าย ตกแต่งหน้าร้านค้า งานพิมพ์ยูวีสติ๊กเกอร์ติดกระจกสำหรับงาน ศิลป์หรือเสริมความรู้ให้กับเด็กๆงานพิมพ์ยูวีสติ๊กเกอร์ติด กระจกสำหรับสื่อโฆษณางานแฟชั่น และงานพิมพ์สติ๊กเกอร์ติด โฆษณาอื่นๆเป็นต้น

VDO เพิ่มเติมเครื่องพิมพ์ยูวี

ROLL TO ROLL UV PRINTER MACHINE

การติดตั้งเครื่องจริง

ติดต่อเรา